gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Заповед №РД-09-071/03.02.2015 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, чл.24, ал.1 и чл.66, ал.1, т.3 от Наредба №2 на Общински съвет-Любимец

НАРЕЖДАМ:

 

Пълният текст на Заповедта от тук