gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Земята е основно средство за производство. Най-голямо значение за нейното плодородие имат почвено - климатичните условия и сезонният характер на сектора.
С голямо значение сред социално-икономическите фактори за развитието и териториалната организация на зеленчукопроизводството са производствените традиции на населението в община Любимец.
Зеленчукопроизводството е интензивен отрасъл, който включва производството на зеленчуци, картофи и бостани. Зеленчуците са известни с богатото си съдържание на хранителни вещества. Наред с това зеленчукопроизводството е много трудоемък отрасъл, по доходност заема второ място след тютюнопроизводството сред селскостопанските култури.
Производството на зеленчуци става най-вече в зеленчукови градини, но също така и в култивационни съоръжения и в полските сеитбообръщения. Ето защо, технологиите на отглеждане на зеленчукови култури са различни при различните условия на отглеждане.
Най-голям дял заемат доматите, пиперът, краставиците, лукът, зелето и картофите, които формират над 95% от стоковата структора на зеленчукопроизводството, като основна зеленчукова култура в община Любимец са доматите, краставиците и дините.
В община Любимец се организира следното зеленчукопроизводство:
Ранно и средно ранно полско производство: продукцията от това направление постъпва в периода юни-ноември в зависимост от биологичните особености на културите. Това производство е свързано с разсадно и безразсадно отглеждане на културите.
Оранжерийно зеленчукопроизводство: осъществява се в тунели, парници и оранжерии с полимерно или стъклено покритие се отглеждат зеленчукови култури и разсад за ранно и средно ранно полско производство.Основните зеленчукови култури, които се отглеждат в оранжерии са доматите, краставиците, пиперът, патладжана, по-ограничено лукът и чесънът за зелено, репичките, спанакът, салатите, зеленият фасул, дините и пъпешите. 
Характерно за зеленчукопроизводството в общината е, че добива от реколтата за месеците от януари до юли е по-голям,като първата оражерийна продукция излиза към средата на месец май, която за съжаление вече е изпреварена от по-рано излизащата продукция от Турция и Гърция.