gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       Община Любимец публикува на интернет страницата си Общ устройствен план на Община Любимец - Окончателен проект
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с плана и съпътстващата го документация чрез прикачените файлове:
         - част 1;
         - част 2.