gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    Историята на селото е богата и дълговековна. В неговото землище, след археологически разкопки, е открито през 2000 г. праисторическо селище. В близост до селото е хълмът "Хасаря", където има богати културно-исторически пластове от епохата на траките и Древен Рим. Оттук, през земите на селото е минавал в Древността големият римски път за Западна Европа.
   По неофициални данни, по време на Османското владичество, местен турски феодал създава голям земеделски чифлик. Постепенно в района на чифлика се заселват българи като наемна работна ръка и с това се полагат основите на селото. Първоначалното му име е Бунакли. В документ за населението на Източна Румелия от 1880 г. - две години след Освобождението, е записано, че в селото има 160 къщи със 150 семейства и 730 жители- всички българи.
    Най-старите родове, положили основите на селото са: Кадъновия, Кадиевия, Парапановия, Слав-Тяновия, Братановия, Сербезовия, Корцановия род и др.
   В двора на старата църква е съществувало килийно училище, а новата църква е построена през 1893 г. и е разполагала със 74 икони. Селото носи името Бунакли до 1903 г., а след това е преименувано на името на принц Кирил - Кирилово. От 1974 г. селото носи името на Георги Добрев.
    През 1950 г. селото наброявало 1320 човека. Големи традиции тук има читалището, което е основано през 1928г.
    Към м.юли 2015 г. населението на с. Георги Добрево е 239 човека.