gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Услугите предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес: 

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

 1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
 2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
 3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Община Любимец.

 

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация Любимец

Административни услуги „Зелена система“

 

Административни услуги „Контрол по строителството“

 

Административни услуги „Кадастър“

 

Aдминистративни услуги „Местни данъци и такси“

 

Административни услуги "Реклама"

 

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

 

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

 

Административно-технически услуги "Устройство на територията"

 

Административни услуги "Реклама"

 

Административни услуги "Социални дейности"

 

Други административни услуги