gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Земята на Любимец има дълъг исторически живот, който се мери с хилядолетия. Първите селища в тази област датират от 6000 година преди новата ера. През тракийско време – третото, второто и първото хилядолетие преди новата ера този край притежава материален и културен възход, които го поставя на едно ниво със забележителната Средиземноморска култура. По това време то е обитавано от тракийското племе Одриси, запазило най–дълго етнически облик, създало държавна организация и висока материална и духовна култура.

В Средновековието този край също живее интензивен и културен живот, следите от който намираме край някои от селищата. През този период християнството – движещо културния и духовен живот през Средновековието е било въведено в този край по–рано от колкото в другите предели на България.

Петстотинте години на Османското владичество са период на пълен застои. Селищата западат културния живот секва. Някъде в началото на тези столетия е основано и селището, което  днес е град Любимец.

Този край заживява с нови темпове след Освобождението. Той е включен в пределите на България след Съединението на България