gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataСЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ И ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

  • Чл.35, чл.36, чл.40, ал.1, чл.54, чл.55, ал.1 и чл.56, чл.88, ал. 1, т.3 от Закона за гражданска регистрация;

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Служителите в Центъра за информация и услуги на гражданите, намиращ се на пл. „Трети март“

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ: 

  • Документ за самоличност на обявителя;
  • Съобщение за смърт от компетентен орган;
  • Документите за самоличност на починалото лице;
  • Съдебно решение за съставяне на акт за смърт /чл.59 от ЗГР/

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕТО ОТ АКТА ЗА СМЪРТ В СРОК:

  • 1 работен ден

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕТО ОТ АКТА ЗА СМЪРТ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ. 

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.