gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-706/12.10.2022 г. Кметът на община Любимец допуска да се изготви проект на ПУП - план за регулация, като се промени регулацията между отделни УПИ по плана на гр. Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.