gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-851/13.12.2022 г. Кметът на община Любимец нарежда да се отпише от актовите книги за общинска собственост недвижим имот - публична общинска собственост по плана на с. Георги Добрево, общ. Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.