gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-858/14.12.2022 г. Кметът на община Любимец забранява търговия на пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без надлежно разрешение за това. 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.