gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със свое Решение №РД-09-040/17.01.2023 г. Кметът на община Любимец определя стойността на разхода "Консултански услуги, свързани с управлението  на проект: "Обновяване на грабищен парк - Любимец", за финансиране  по проект на общината. 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.