gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-45/19.01.2023 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП - изменение на регулация на УПИ по плана на с. Любимец. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.