gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-458/04.08.2015 г. свързана с провеждането на Празника на град Любимец и традиционния панаир, Кметът на община Любимец определи мястото за провеждане, времетраенето и продължителността на музикалното озвучаване.

  Повече подробности може да видите от прикачения файл.