gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 79/20.06.2022г.

ДО:

АНГЕЛ ФИЛИПОВ ГОЛЕВ

 За връчване на АУВД № 1078-1/15.04.2022г.

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото

съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Любимец на адрес: площад „Трети март“, при Екатерина Христозова – специалист-юрист „Местни Данъци и Такси“ за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1078-1/15.06.2022г.

В случай че не се явите в указания срок, съответният документ /Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1078-1/15.04.2022г. и съобщението/ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК.

  

Настоящото съобщение е в сила за периода от 20.06.2022г. – 04.07.2022г.

Публикувано: понеделник,  20.06.2022г.

Валидно: понеделник, 04.07.2022г.

Изготвил: Екатерина Христозова – Специалист-юрист „МДТ“