gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 100/15.11.2022 г.

 

ДО:

АТАНАС ИВАНОВ ПОПИВАНОВ

За връчване на АУВД № 990–1/29.07.2021 г.

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото

съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Любимец на адрес: площад „Трети март“, при Екатерина Христозова – специалист–юрист „Местни данъци и такси“, за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 990–1/29.07.2021 г.

В случай че не се явите в указания срок, съответният документ /Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 990–1/29.07.2021 г./ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК.

  

Настоящото съобщение е в сила за периода от 15.11.2022 г. – 29.11.2022 г.

 

Публикувано: вторник, 15.11.2022 г.

Валидно: вторник, 29.11.2022 г.

Изготвил: Екатерина Христозова – Специалист–юрист „МДТ“