gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 268/05.07.2024 г.

 

ДО:

ДИМИТРИНКА ВАНГЕЛОВА ЗДРАВКОВА

 

За връчване на АУВД по ЗМДТ № 1494-1/23.01.2024г.  

            Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Любимец на адрес: пл. „Трети март“, Център за информация и услуги на граждани, при Диана Янакиева – младши експерт „Местни данъци и такси“, за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1494-1/23.01.2024 г.

В случай, че не се явите в указания срок, съответният документ /Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1494-1 от 23.01.2024 г./ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК.

Настоящото съобщение е в сила за периода от 05.07.2024 г. – 19.07.2024 г.

Публикувано: петък, 05.07.2024 г.

Валидно: петък, 19.07.2024 г.

Изготвил: Диана Янакиева –Младши експерт „МДТ“