gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Изменения и допълнения на Наредба № 9 за рекламната дейност на територията на Община Любимец, приета с Решение № 220 на 26.03.2003 г. на Общински съвет Любимец.

 

Пълният текст на Наредбата може да разгледате от прикачения файл.