gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Проект на Докладна записка, свързана с изменения и допълнения на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец. 

 

Пълният текст на докладната, може да изтеглите от прикачения файл.