gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

кани жителите на общината и представители на бизнеса на 29.12.2017г. от 15.00 часа в зала Любимец на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2018г.

       Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на общината за 2018г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Дневен ред на обсъждането:

        - Представяне на проекта за общински бюджет за 2018г.

        - Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

        - Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и     

          представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат и на електронната поща oba@lyubimets.org, както и в деловодството на общината.

       Заинтересованите предварително могат да се запознаят с проекта за бюджет от 23.12.2017г. на интернет страницата на Община Любимец  www.lyubimets.org.

        11.12.2017г.

 

Проект на Бюджет 2018 г.

 

        С уважение,

        инж.Анастас Анастасов

        Кмет на Община Любимец