gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 На 31.12.2013г. между оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 и община Любимец бе подписа договор за отпускане на финансова помощ.

Общата стойност на този проект е 3 377 584,44 евро, а в изпълнението му участват девет партньора. Пет са от гръцка страна и четири от българска, един от които е Община Любимец.  

Предвиденият по проекта бюджет за Любимец е 513 000 евро. Предвижда се закупуване на  нова селскостопанска техника, те ще бъдат изключително полезни в работата на администрацията и в полза на земеделските производители, също така ще бъдат доставени  осемте агрометеорологични станции. Тези станции ще  са с едни от най-добрите параметри не само на Балканите, но и в Европа. Три от станциите ще са разположени около града, а останалите пет в селата: Г. Добрево, Белица, Малко градище, Оряхово и Васково. Основната им задача е да подават специализирана информация на агрономите и земеделските стопани от района.

Всяка от агрометеорологичните станции ще е оборудвана със сензори, които отчитат различни параметри на околната среда - температура и относителна влажност на въздуха, измерване на сняг, дъжд, градушка, температура и влажност на почвата, листно навлажняване, слънчева радиация, продължителност на слънчевото греене, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане и глобална радиация. Оборудването включва и специализиран софтуер, представляващ система за вземане на решения, която улеснява земеделските производители. Всеки един от фермерите, посредством направена регистрация и дадено ниво на достъп,  може да следи онлайн в реално време агрометеорологичните условия на терените си, да получава прогнози за рисковете от заболявания по културите, управление на напояването, критични стойности и съвети за третиране с пестициди и др. Ще се достави  и оборудване за лаборатория за анализ на почвата. 

.