gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 25.05.2015г. ПУДОС и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ на тема "Обичам природата -  и аз участвам" на стойност 10 000,00 лв.

Основната цел на проектното предложение е да предложи инициатива, която да намери широка обществена подкрепа за възстановяване на околната  среда и развиване на екологична култура у местното население.

Дългосрочната цел на проекта е  да се възроди и създаде трайно отношение в жителите на с. Вълче поле, към поддържане и опазване на чистота, и приветливия вид на терените с обществено значение.

Осъществяването на проекта ще обнови една малка, но значима част от   града, като ще създаде приятна и удобна обстановка за отдих и развлечение на  деца и възрастни. Мястото ще подобри привлекателността и екологичните условия, както и ще допринесе за по-голяма привлекателност на населеното място.