gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

  Решение №ХА-46 ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект за частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Любимец, включващо Поземлени имоти с изентификатор 10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378 по КККР на землище с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково, за промяна на територията от земеделска в предимно производствена устройствена зона "Т-6" - за подстанция, за фотоволтаична централа.частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Любимец, включващо Поземлени имоти с изентификатор 10286.82.9, 10286.82.448, 10286.84.6, 10286.84.8, 10286.84.488, 10286.84.489, 10286.85.379, 10286.86.10, 10286.86.490, 10286.86.491, 10286.89.456, 10286.89.457, 10286.104.605, 10286.108.461, 10286.110.463, 10286.110.464, 10286.111.478, 10286.123.378 по КККР на землище с. Васково, общ. Любимец, обл. Хасково, за промяна на територията от земеделска в предимно производствена устройствена зона "Т-6" - за подстанция, за фотоволтаична централа.