gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Текстът на разрешението.