gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Кметът на община Любимец инж. Анастас Анастасов, със своя Заповед № РД-09-057/30.01.2013 г., утвърди формула за разпределяне на средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в държавните и общински училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета.

Текста на Заповедта може да изтеглите от тук.

Приложение 1