gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново обявява допълнителен прием за учебната 2021/2022 година и УДЪЛЖАВА срока за попълване на незаетите места на кандидат - курсанти за учебната 2021/2022 с 5 годишен срок на обучение. Обучението е по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” в професионално направление „Военно дело”, редовна форма на обучение, за придобиване на висше образование с образователно квалификационна степен „Бакалавър” по специализации както следва:

-Мотопехотни и танкови войски

-Материални ресурси, придвижване и транспорт

транспорт

-Разузнаване

-Полева артилерия

-Електронно разузнаване и електронна война

-Противовъздушна отбрана на войските

-Военна полиция

-Радиотехнически войски

-Инженерни войски

-Зенитно-ракетни войски

-Войски за ядрена, химическа и биологична защита и екология

-Артилерийско инструментално разузнаване

-Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии)

-Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси

 

-Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и технологии)

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За НВУ: УЧЕБЕН ОТДЕЛ 062 61 88 30/062 61 88 31/062 61 88 32

За Военно окръжие – Хасково: 038 60 45 50

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

           Кампания за допълнителен прием – 30.09.2021г.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ХАСКОВО