gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

От името на Военен отчет Ви информираме, че са обявени нови длъжности за войници, както следва:

Със заповед на Началника на ВВМУ „ Н.Й. Вапцаров“ №131/30.8.2022г. са обявени 3 матроски длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документите - 14.10.2022г.

  1. Със заповед № 3-РД-576/24.08.2022 г. на командира на СКС са обявени 18 (осемнадесет) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документите - 20.09.2022 г. 

  1. Със заповед №РД-356/15.08.2022г.на командира на НГЧ са обявени 60 войнишки длъжности които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документите – 03.10.2022 г. 

 

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите може да получите в Общинска администрация гр. Свиленград (офис за военен отчет) или на телефон 0887903093и 037974325.