gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

От името на Военно окръжие II степен – Хасково Ви информираме, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 28 /двадесет и осем/ вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 – София.

          

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • ШОФЬОР АГРЕГАТЧИК – 2 длъжности, средно образование, СУ на МПС;
 • МЛАДШИ ФЕЛДЕГЕР – 1 длъжност, средно образование;
 • ШОФЬОР – 4 длъжности, средно образование, СУ на МПС с категория „С“
 • МЛАДШИ ШОФЬОР – 16 длъжности, средно образование, СУ на МПС;
 • АВТОМОНТЬОР– 2 длъжности, средно образование; , СУ на МПС;
 • ШЛОСЕР – 1 длъжност, средно образование; , СУ на МПС;
 • ШОФЬОР-АКУМУЛАТОРИСТ – 1 длъжност, средно образование, , СУ на МПС;
 • ПОМОЩНИК – ГОТВАЧ - 1 длъжност, средно образование, , СУ на МПС;

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 07.10.2022г.

Конкурсът ще се проведе в периода от 24.10.2022г. до 27.10.2022г. по предварително изготвен график и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 40 години;
 3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 7. Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ ако:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие - Хасково, ул.”Ком” № 3

 

За допълнителна информация: 038/60 45 50