gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 9299

 

Анастас Анастасов възобнови регулярните си срещи с пенсионери и членове на Клуб „50+“. По инициатива на членовете на клуба, срещата се проведе на 30 август в Клуб „Приятели“. Основната идея бе кметът да даде повече яснота по изпълнението на поставени му за решаване по-рано проблеми, както и да бъдат посочени други такива. От името на всички, въпросите задаваше г-жа Валя Бозалиева, която е ръководител на сдружението. Темите за разговор бяха разнородни, като някои от тях бяха свързани с инфраструктурата - ремонт на тротоари по определени улици, проблемната канализация в някои части на града и запушени канализационни шахти, за гробищния парк, за саниране на жилища. Жените дадоха идея да бъде изграден шадраван в Градския парк, попитаха за състоянието на питейната вода, изказаха недоволство за движението на автомобили с висока скорост и то в късните часове на деня и др.

На всички въпроси кметът даде адекватни и обстойни отговори, но сподели, че решаването на част от проблемите не са в неговите правомощия. Пое ангажимент да сезира компетентните държавни органи и институции и на следващо събиране да информира възрастните хора за възможностите за решаването им.

„За мен тези срещи са много важни и ползотворни, защото ми помагат в работата. Благодарение на тях, аз мога да чуя проблемите, които ви вълнуват. Радвам се, че имате интерес, гражданска позиция и откровено поставяте въпросите си.“ – каза кметът на общината и обеща, че в най-скоро време ще има ново събиране, за да отговори на поставени въпроси.