gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-508/28.07.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП за стопански двор в землище на гр. Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.