gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-511/28.07.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ по плана на с. Лозен.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.