gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-556/10.08.2022 г. Кметът на община Любимец образува 20 бр. избирателни секции на територията на община Любимец и утвърждава номерацията, обхвата и адресите  на избирателните секции.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.