gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-552/08.08.2022 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни след разпределянето посища, мери и ливади.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.