gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-629/09.09.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП - план за регулация на обединяване на УПИ по плана гр. Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.