gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-632/09.09.2022 г. Кметът на община Любимец нарежда да се прекрати съсобственост на УПИ по регулационния план на с. Йерусалимово.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.