gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-675/29.09.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП - схема на техническата инфраструктура  на линеен обект за изграждане на фотоволтаична централа.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.