gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-674/29.09.2022 г. Кметът на община Любимец учредява възмездно еднократно право на прокарване на електрическо захранване върху терен - публична общинска собственост.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.