gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-880/19.12.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява проект за изменение на кадастралната карта  на ПИ по плана на гр. Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.