gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-881/19.12.2022 г. Кметът на община Любимец конституира Експертен съвет по устройство на територията. 

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.