gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-894/22.12.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява проект за изменение на кадастралния план на ПИ по плана на гр. Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.