gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-888/21.12.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП - план за регулация по плана на с. Йерусалимово.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.