gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 30.01.2013г. между МРРБ и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция приоритетна ос 1 – “Устойчиво социално икономическо развитие”.  Стойността на проекта  е 360 493,97 лева

Основните дейности по проекта са: Подобряване на енергийната ефективност на цялото училище с подмяна на дограмата там, където не е сменяна, монтиране на подпрозоречни первази, вътрешно боядисване на ремонтираните участъци, топлоизолация на цялата сграда и нова мазилка, поставяне на нови улуци и водосточни тръби. В проекта е залегнало да се подмени и отоплението на класните стаи. Досегашните печки, пригодени за отопление с твърдо гориво, ще останат в историята и базата ще се отоплява с нова отоплителна инсталация с автоматизиран водогреен котел за изгаряне на биомаса /дървесни пелети/

Освен ремонти, в проекта е залегнало да се проведат множество съвместни спортни мероприятия между учениците от училището и деца от турската община Люлебургас.