gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че "Вени стил 76"  ЕООД, гр. Свиленград има следното инвестиционно предложение:

"Преустройство на търговски обект в малка винарска изба" в УПИ III-за селкооп, кв. 36, по плана на с. Малко Градище, общ. Любимец.

В срок от 14 дни (от 20.01.2020 г. до 03.02.2020 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.