gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че Христо Чорлов има следното инвестиционно предложение:

"Пътна връзка към обект в обхвата на АМ "Марица" при км 87+510 дясно за ПИ 34014.174.470, местност "Орта бунар", землище на с. Йерусалимово, общ. Любимец

В срок от 14 дни (от 23.01.2020 г. до 06.02.2020 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.