gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме че община Любимец,  има следното инвестиционно предложение:

"АВР по реконструкция на подпорна стена и отводнителна система на улица в с. Белица, община Любимец"

В срок от 14 дни (от 04.02.2020 г. до 18.02.2020 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.