gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

 

Пълният тест на Съобщението може да изтеглите от тук или да видите на информационното табло на община Любимец.

За повече информация тел. 03751/8921