gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    Община Любимец обявява инвестиционно предложение за "Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница", с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.

    С повече подробности можете да се запознаете от прикачения файл.