gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Във връзка с изискванията на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, Община Любимец обявява, че са издадени заповеди по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Хасково. Заповедите са публикувани на интернет страницата на ОД "Земеделие" - гр. Хасково (https://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane/Proceduri_37v_23-24.aspx).