gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Сметна палата одобри Одитно становище з заверка без резерви с обръщане на внимание на годишня финансов отчет за 2012 г. на община Любимец.

Финансовия отчет и текста на Одитното сатновище може да изтеглите от тук.