gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 29.01.2016 г.  се проведе редовно заседание на Общински съвет Любимец, на което се разгледа проекта за Бюджет 2016. 
В прикачените файлове може да разгледате заложените приходи, разходи, план график и т.н. както и заповедта на Кмета на община Любимец за утвърждаване на формули за разпределение на средствата в делегираните от държавата дейности, получени по единни разходни стандарти за 2016 година между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ЗА 2016

 

ФОРМУЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, СЧИТАНО 01.01.2016 г.

 

РЕМОНТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

 

РАЗШИФРОВКА ПАРАГРАФИ 2016 г.