gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

       На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Община Любимец публикува на интернет страницата си Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Общ устройствен план на Община Любимец.
       Заинтересованите лица могат да се запознаят с Обобщената справка в Общинска администрация Любимец, дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.